OCR Output

or

¬

22 LAPPALAISET

kens, »iklädd en eldröd tröja med särdeles passande hål för
armbågarna».

Han var i ständig rörelse, rökte rökcigarr och drack kaffe,
täljde torrkött och hämtade bränne, allt på en gång och hela
tiden gick munnen på honom. Hans ordström, på grund av

vår obekantskap med finskan, rätt oförståelig.

Kocken i »Hotel Fennias» matsal. Foto. O. E.

Det var som sagt gott om gäster, forbönder från Siilastopa
på väg till Kiruna. De voro alla »gevaldiga» typer, alla i
pälsar och alla med finnkniv i rem rakt fram på magen.

De medförde, som jag förut nämnt, ofantliga matsäcks¬
påsar av garvat skinn, och jag minns en vindögd jätte, som
betänksamt ur en sådan påse, uppdrog en stek på minst
10 kg. alldeles översållad med renhår. Utan att ens en gång
blåsa på den, skar denne sympatiske personage av ett kilo,
lade det i en stekpanna, som han nödtorftigt avtorkat med
fodret i sin skinnmössa och satte det hela över elden.