OCR Output

ETT FÖRORD 3

Jag reste visserligen upp i ett ärende som rörde folket i
fråga, nämligen det att rita av det, eftersom jag tyckte att det
skulle vara roligt visa folk huru det levde, såg ut och var klätt,
men det var endast det yttre jag ville åt — själslivet gav jag
tusan, fick jag en glimt därav var jag rörd och glad, men
eljest lät jag lapparna leva som de ville, trängde mig icke på
dem, utom då de hindrade mig i arbetet genom trilskhet och
oförstånd och därför kommer denna bok att mest handla om
min fru och mig. Icke så att jag »förhärligar det lilla jaget»,
utan jag skriver om löss och lus och lustiga människor och
så om en hel del annat som inte så noga kan specificeras.

Boken tillkom under första året av, som jag älskar att
kalla den: »Svensk-skånska statsunderstödda konstnärliga-etno¬
grafiska expeditionen Elgströms färder i Norra Lappland, Norge
och. Finland 1018-1919.

Den gör ej anspråk på att vara annat än en god tjock
resebeskrivning på cirka 400 sidor och 250 illustrationer i svart
och färgtryck och skriven för resans egen skull om herr och :
fru Elgström.

Detta företal skrevs i lappen Guttorm Walkeapääs kåta
den 27 juli 1918 i Lyngseidet i Norge, långt innan boken
blev färdig, och renskrevs i —

Karesuando, den !5/; 1919.

Öron aAa >

Bevittnas:

2 gg faders WWalkanpsi,