OCR Output

Mari - PA SE
bed at. = =
RS Nr
a RR =
tr RR ps re NE Ro
RER —

Plansch III.

VINTERDRÄKT FÖR KVINNA.