OCR Output

nonamnen, Margareta blir Markin eller Margi, Kristina Risten eller
Stina, INGA, lARd Or 5, Vi

I dagliga livet använda sig lapparna icke av sina kyrkobokförda
namn, utan av sinsemellan speciella, mer eller mindre personliga be¬
nämningar eller öknamn. Hart. ex. fadern dött före modern upp¬
kallas sonen så länge han lever, efter modern. Per Guttorm¬
Son Nutti vars mor Hette” lina, kallas annu, fastan nåra Ön at
för Tinan-Pieti o. s. v. En annan, efter sin modern överlevande fa¬
der, Emman-Antiti = Emmas (son) Anders. Olika åldrar och ord¬
ningsföljd bland barnen, ha även sitt inflytande på benämningen,
som t. ex. »den yngste i familjen», kallas hela sitt liv för »den yngste»
också i namnet. Lappen Johannes Nilsson Nutti nämnes av detta
skäl alltid Vaakaren Juhami = »>den yngste Johannes».

Öknamn äro mycket vanliga och följa sina bärare från vaggan
till graven, De kunna även ärvas.

Härvan Nikus farmor var en fåfäng kvinna och sonsonen har fått
namnet efter sin fader, som under hela sitt liv bar samma benäm¬
ning, nämligen, »den fåfängas son, Nils».

Sautsan-Anti är nu en gammal man, men bär ännu öknamnet
Får-Anders efter sin fader, som någon gång i tiden stal ett exem¬
plåt av detta nyttiga djur.