OCR Output

Bild 37. RENHJORD TILLHÖRANDE SVENSKA KARESUANDOLAPPAR
ÖVERGA ETT SUND I NORGE PA VÄG TILL SINA BETESMARKER.

närer slippa bada — förrän de dött. En lapp badar aldrig efter
det han fyllt 2:år.. Lägg en åldring i vatten och han dör ögon¬
blickligen — detta ovan skrivna är trots sin skämtsamma form mitt
verkliga allvar.

Namn. Beträffande namngivning, ha lapparna icke blott för¬
namn och fadersnamn, utan även släktnamn. Ett fullständigt lapp¬
namn blir därför t, ex. Per Anderson Vasara, där Vasara är släkt¬
namnet eller Guttorm Guttormsson Valkeapää o. s. v.

Dessa släktnamn brukas överallt och äro för det mesta en hän¬
syftning, eller rent utav ett öknamn på stamfadern, som i tidernas
lopp fått hävd som namn och som sådant införts i kyrkoböckerna.

Släktnamnen inom Köngämä byalag äro: Blind, Bål, Bär, Gun¬
nare, flött: Hur, Helka, Fettå, Kvenansen, Kulmen, Kitti,
Juuso, Labba, Lanko, Nutti, Omma, Orbus, Pånga, Peivie, Falopaa,
Piltto, Rasti, Simma, Siiri, Sokea, Tomma, Utsi, Unga, Valkeapää
OCK Vasata.