OCR Output

Bild 36. UNDER FLYTTNINGARNA SOVA IBLAND LAPPARNA OM
NÄTTERNA I SINA GERES OM DET ÄR MILD VÄDERLEK.
Fotot taget kl. 7412 på natten.

hörnet, 1 ett av barn, hundar och vuxet folk överfyllt, rökigt pörte.
Deras säng består ofta av en låda på fyra ben fylld med den under¬
ligaste samling av trasor och skabbiga skinn. Ibland är lägret en¬
däst en geres, fylld med halm. Dagen tillbringa de antingen i sän¬
gen eller hopkrupna invid spiseln. Det ålderdomshem för dessa
gamla och andra, som skall byggas i Karesuando kyrkby, kom¬
mer att få en stor uppgift att fylla. Medel till dess uppbyggande
äro skänkta, men kriget och den därpå följande prisstegringen på
byggnadsmateriel och arbetslöner, har tills vidare hindrat arbetet,
Önskligt vore, att de gamla friska då finge en sal för sig och de
sjuka en, och att inte alla hemmets pensionärer sammanfördes i
ett rank Vidare höppasijag de slippa få dragads med altt io
mycken »disciplin>, dukade bord och för långt driven renlighetsiver
hos den blivande föreståndarinnan. Lappen måste ha litet snuskigt
omkring sig, särskilt de äldre, det är en naturlag, lika gammal som
människan. En lapp över 80 år i ren skjorta, är en anakronism, Jag
hoppas också innerligt, att det blivande ålderdomshemmets pensio¬