OCR Output

CT

S
RR

=S
SN

= ——=
X&&XK&HX&TDR& ==

———

4
Se —R—

rr VV 5
O

||

(V

14 År N

| |

|

NEBRE SGEPERO

a ¬

GEVAPPAVARA

SOMMAR OCH VINTER:
Fördelningen i de olika distrikten i Norge sommartid.

Vandringsvägar (ungefärliga).
|| Den samlade renmassans ung uppehållsplats vintertid.

KÖNGÄMÄ- OCH LAINIOVUOMARENARNAS VANDRINGSVÄGAR OCH UNG UPPEHAÅLLSPLATSER

Bild 33:

0

— V