OCR Output

De lappar, som av en eller an¬
an orsatsr skull eke (INA de Ci
Norge sommartid TOTSNOrOS

I Karesuando kyrkby, följande:

1) Per Gustafsson Blind (Taa¬
von Pieti) 75 år gammal, bild 29
t. v. har dålig syn och troligen
lungsot, han bor i ett litet, honom
skänkt hus, bild 30 SEE vaster
om kyrkan tillsammans med sin
hustru och en hemmavarande dot¬
ter ER dOrTer utexaminerades
är TOOL Iran nomadskolesemina¬

kan ej leva på dem. Fans hustru försörjer familjen medelst syar¬
bete o. dyl. Per Gustafsson Blind har en gång varit professor K. B.
Wiklunds lärare i Lapska, något som han aldrig underlåter att be¬
rätta för den besökande. »Han (prof. Wiklund) tala skräkkelig
god Lappisk», är hans stående. fras. Trots sm alder och dåliga
syn är Per Gustafsson Blind mycket rörlig och på besök än här an
där I Masen

2) Hans bror, Guttorm Gustafsson Blind (Taavon Kuttora), (bild
20 t. h., bor i det gamla tingshuset. Se interiören på bild 31 (lappho¬
tellet). Han är nästan blind. Om sommarn brukar han flytta 101
en kåta på sydsidan av Kaarevuopio, alldeles intill Karesuando. 'I
likhet med brodern, äger han några få renar, men som dessa ej räcka
till för honom att leva på, försörjer hans hustru Inga honom och
sig genom sömnad och annat arbete.""

3) Lappkvinnan Katrina Tomma, förut bosatt i Mauno är perio¬
diskt svagsint, men försörjer sig under den tid hög är rask, med
handarbete o. dyl.

4) Lappkvinnan Agneta Persdotter Labba (Asa) lider av höft¬
sjuka, men är i övrigt mycket rörlig, försörjer sig genom sömnad
Ord

5) Hos barnmorskan i Karesuando bor om vintrarna lappmannen
JTakon Pietie eller, som hans riktiga namn lyder, Per Nils Jakobsson