OCR Output

Bild 30. EXTERIÖR AV HUS, Vv

John Johannesson Nutti blev bofast på grund av att han förlorade

sina renar.

Fastboende lappars barn återgå sällan eller aldrig till nomadlivet.

Äktenskapen med fastboende äro i allmänhet lyckliga. Ävenledes
de som knutits av lappkvinnor. Undantag får dock göras för Kri¬
stina Blind, som upprepade gånger sagt att hon gjorde dumt i att
gifta sig med en fastboende,; »det hade varit bättre att bliva piga

hos lappar>.

Att unga fastboende i
lapskor förekommer iblan
tenskap. Det är dock endas

ken, som tillåta sig detta. ;
Barn som. födes u-atenskap mellan lappar och finnar bli »dålig

Få seen hatite nro base lappar och svenskar.

Utom de lappar som slagit sig ned som bönder, finnes inom sock¬
RCA Bret som Ho RYAN grund av fattigdom, ålder och sjukt
lighet. Dessa äga ej hus, utan innebo än här, än där och leva oftast
i uslaste fattigdom och omgivna av upprörande vanvård.

Inga karesuandolappar ha utvandrat till »>främmande land> ex.
Amerikan Under aren tecost/ ha 68 familjer 274 personer (Hel¬
land) invandrat från Koutokeino, (som följd av gränsspärrningen

nleda förbindelser med tillfälliga besökande
d, men det betraktas icke bindande för äk¬
t de sämre elementen inom de båda fol¬