OCR Output

Bild 203 :BRÖDERNA PER OCH GUTTORM BLIND BÖORASTA
I KARESUANDO ÅRET OM.

III. Anders Marainen var nomadlapp, slog sig för en del år sedan
ned i Ruodosnjemi som -bonde. Går dock i lappdräkt.. Hans söner
äro i likhet med fadern, bofasta.

Sonen Per är gift med en svenska Karolina Närvi, syster till
Helena Närvä, hustrun till Ola Hurri i Karesuando.

IV. Lars Unga kom som liten till bofasta, blev småskollärare i
Nedre Soppero, gifte sig med en svenska, dog våren 1920.

V. Lars Larsson Piltto, f. d. flyttlapp,; är nu bosatt i Gellivaara på
grund av sjuklighet. Han är förmögen. (D.v.s. äger många renar.)
Är gift med en lappkvinna.

VI. Nils Omma är en lapp som utflyttat till Norge och där bo¬
satt sig som bonde och fiskare.

VII. Nomadlappen John Johannesson Nutti från Lainiovuoma
lappby blev utfattig. Hans barn äro:

1) Knut, som är dräng hos Felix Tuorema, Karesuando.

2) Johannes, som är småskollärare i Gellivaara.

3) Dottern Anna Britta f. d. småskollärarinna i Närvä, gift med

en bonde därstädes J. Salemonsson.