OCR Output

45
komjölk som han köper av de bofasta. Även mjöl och specerier
handlar han i de byar han genomfar.

Karesuandolapparnas längd och förekomsten av så många blå¬
håriga, leder ofrivilligt tanken hän på den frågan om
am varit föremal för rasblandning från germanskt
håll. Lapparna gifta sig dock numera sällan utom sin tas, Hoi.
finnes endast trenne lappkvinnor gifta med bofasta, nämligen:

Ingrid Marakatt, som gift sig med bonden Moses Puono i Sudja¬
raara. (Ingrids bröder ha också slagit sig ned som bönder i samma

by. En av dem är gift med en finska.
Kristina Nutti (död: 1915) var gift med bonden Ludvig Salmi i

ögda och rödt
icke denna st

Idivuoma.
Kristina Persdotter Blind. Dotter TUTTAR RIS ae
a
med arbetaren Pallovaara och bosatt 1 Kiruna.

Att fastboende kvinnor gltt:sto med nomadlappar, har ej förekom¬
AVE inom socknen +. alt SEC AOC hänt annorstädes visar något jag
hörde berättas. Pn task flicka, Sofia Jatko, gifte sig för nasta ar
sedan med en ask yttlapp och är nu fullkomlig nomad.

Flyttlappar bliva gärna bofasta, om det gar bakut för dem av en
eller annan orsak. Lappmannen J. Nutti, sedermera kallad Asplund,
bosatte sig för en del år sedan i Liedakka, en gård 3 mil från Idivuoma
västerut. Hans barn ha alla blivit bofasta.

Här nedan uppräknas en del förbindelser med bofasta.

I. J. Nutti, numera avliden var bosatt i Liedakka.
Söner:

end ru gift me

) Jonas, gift med en fins

Su SU med en lapska
han haft gästgiveri.

d en finska och bosatt i Liedakka, är bonde.
ka Emma, bosatt i Närvä, är bonde.
Elli Omma, bosatt i Idivuoma där

NH

IQ

.

OCK:
NBT St med Hendrik Tuorema, bonde och bosatt i Kare¬
suando.

2) Kristina, gift med Elias Gunnare, bonde, bosatt i Närvä.
3) Vilhelmina, gift med Herman Gunnare, bonde, bosatt i Lie¬

dakka.

II. Ola Hurri kom som liten, till bonden Isak Mämmi i Karesuando,
uppfostrades och fick efter sina fosterföräldrars död Alva Arden,
gifte sig med en svenska, Helena Närvi. Ola Hurri:dog 1918.

Ola Hurti var em dukuis bonde, som trots sitt-lapska blod höll
samma ordning och snygghet kring sig som sina svenska. grannar.

x Se >Fattiga, sjuka och ålderstigna>.