OCR Output

sekunden eftetat i vild yrsel, med
höga rop och väånsinniga åtbörder.
Den ena sjönk sedan avsvimmad
ned vid kistan, se bild 26, men re¬

Pade sig orter en stund
Arv. Arvskifte avgöres medelst
löttadragnine. Smart terade
dött i en familj delas renhjorden
Ja tva td stora delats det bada
hjorddelarna förses med hårmär¬
ken, den ena inskuret på bogen,
den andra. pa. steken. CET sär sköt
Utvald förtroendeman tar dätpa
sin kolv, håller den bakom tyg¬
OR gen, ber modern välja mellan
exp, skaft. och blad, skatereber

Bild från platsen bakom Karesuando å X
kyrka. tecknar då bogmärkena, bladet

det andra. Nar modern: fatt sm
del, tillfaller den andra halften av Hjötrden barnem som 1 sm tur
dela hjorden i så många delar, som det finns syskon. Vid lott:
dragningen användas även tändstickor, käppar med olika märken
0. S. v. men mest brukas kniven använd på ovan beskrivna sätt.
Modern behåller sin mans renmärke, barnen tillfoga ett eller annat
Hack. OM det t.. ex, ar tre barn, tar det törsta (dem aldsta) och gor
snitt i högra örats framsida, den nästäldsta i vänstra örats framsida,
det tredje i vänstra örats bak- eller undersida o. s. v. Modern brukar
ibland sätta till ett hack i exp. den avskurna öronspetsen eller, om
öronspetsen är hel, bortskära denna. Yngsta sonen ärver ibland fa¬
derns märke.> (Meddelat av lapptillsyningsman Emil Lidström,
Mauno. )

Förhållande till de bofasta. Rasblandning. I allmänhet är för¬
hållandet mellan lappar och bofasta rätt gott. Lappen tycker ej om
strid, det loger tf hans natur att soka trid mediala han: ar ejies;
men klok, Han Har även nytta av de bofasta. Få deras gårdar
har han ofta sin aitte eller visthusbod uppställd. I gårdarna tar
han in vid besök i byarna, i gårdarna kvarlaämnas sjuka, fattiga och
ålderstigna. Som man ser, har lappen anledning neg att söka vara på
god fot med den befolkning som omger honom. Dessutom behöver
han nämera sedan renmjölkningen till stor del upphört, smör och