OCR Output

kistan-släden på någon liten ö, >dödens ö». Sådana finnas många, en
exp. uppe i Kilpisjärvi — detta för att inte rovdjur skola kunna åt¬
komma liket, som om hösten vid nedflyttningen medtages till kyrko¬
platsen för att begravas.

Dels ställes ett sådant lik på marken, dels uppe på någon ställning
eller också gräves ett hål i jorden. Graven utmärkes med ett kors,
ibland gjort av ett par sönderbrutna skidor, bild 20, 21 och 22.

När raiddon med liket nedkommit till kyrkplatsen, inställes den döda
i kyrkans bårhus tills kista anskaffats och begravningen äger rum.
Den ren som dragit slädan användes aldrig mera, utan säljes eller
Släktas.. Kistan antingen beställes från Gellivaara, eller tillverkas
av någon fastboende. Oftast målas de kistor som innehålla kvinno¬
I vita. Då liket överflyttats från slada till kista, Dortkastas
denna." Nere i backen -bakom Karesuando kyrka ligger alltid en
hel del bortkastade täcken, slädar, hudar och ibland en och annan
Barnyasga, söm använts av de döda, bild 27. Varje vär petar kyrk¬
vaktaren dessa bortkastade ting ut i älven.

Icke alla lappar äro rädda för att begagna sådant som tillhört de
avlidna. Våren 1919 låg en nästan ny bagagesläda med dragrem och

X »Det är farligt använda det som tillhört de döda, likaledes att taga i liket med bara
händer.> Taavon Pieti.