OCR Output

37

Fästman heter irgge, fästmö moarsse.

Nu uttages lysning och bröllop hålles.

Bröllop. Denna högtidlighet försiggår vanligen i kyrkan i Kare¬
suando. Tiden är vanligen någon av helgdagarna under påsken. Brud¬
paret kommer körande till kyrkan i en av de fastboende lånad
rissla. De äro klädda så fint som möjligt, (se kap. om klädedräkter).
Vigselritualen sker på finska och återfärden till den gård, där själva
bröllopsmåltiden skall hållas, går i svindlande tempo, bild 19.

Vid en sådan bröllopsmåltid serveras allt vad lapparna kunna pre¬
stera av fint i matväg. Stekt och kokt vilt, rentungor och märgben,
vetebröd med inbakta russin m. m., m. m., och så kaffe och åter kaffe
1 oändlighet.

Brudgummen bor vanligtvis under första året av sitt äktenskap i
svärfaderns kåta. Har han emellertid själv stora Hjordar och flyt¬
di i ett annat distrikt an sin hustrus: föräldrar, börjar han äkten¬
skapet i egen kåta.

Hustruns hemgift utgöres av renar. Rika lappar giva ända upp
till 2 å 300 renar i hemgift. Något mera erhåller ej hustrun av sina
föräldrar. Hon medför till sitt nya hem ingenting annat, än sina
kläder och privata tillhörigheter.