OCR Output

der. Bild 18 visar ett brev till min dotter från en elvaårig lappflicka,
Karin Valkeapää, ett prov på hur ett genomsnittsbarn skriver och
tänker på svenska.

Konfirmation. Sedan lappbarnen utgått den »fasta skolan» vid¬
tager konfirmationsundervisningen, dock börja icke alla vid den ålder
de borde, en del följa sina föräldrar på flyttningarna, andra ta
tjänst som renvaktare o. s. v. och därför äro de mest skiftande åld¬
rar, från 15 till 30, representerade i skriftskolan.

Enligt uppgift är dock medelsiffran vad ålder beträffar 18 till
20. En och annan, kan som nämnt vara upp mot de trettio, vanli¬
gast är då skälet varför han eller hon infinner sig för att beredas
till konfirmation det, att individen ifråga ämnar gifta sig.

Konfirmationskursen pågår tre veckor och sker avslutningen vid
påsken.

Fattningsförmågan hos skriftebarnen är högst olika, en del kunna
varken läsa eller skriva, andra äro »efter» i sina ämnen och prästen
måste därför lämpa undervisningen efter vars och ens förmåga att
fatta kunskapen ifråga.

Den konfirmerande unge mannen eller kvinnan återvänder sedan
nattvardsgången skett, till sina respektive byar och hjälpa föräldrar
eller andra vid renvaktningen.

Frieri. Kommer så giftasåldern.

Denna är också rätt skiftande, dock gifter sig lappen numera
sallan under 20 är.

De unga ingå oftast förbindelsen av kärlek liksom alla andra,
dock spela släktskap och förmögenhetsförhållande också en stor roll.

Den unge mannen begär aldrig själv den utkorade av föräldrarna,
utan överlåter detta till en eller flera bönemän. Underhandlingarna
pågå ofta länge, ibland åratal. Man vill inte på någondera hållet
visa sig för angelägen.

Har ynglingen förälskat sig i någon ungmö, börjar han försiktigt
känna sig för om hon är honom bevågen, detta sker dels genom att
fråga andra vad de tro om saken, dels att försöka nappa vanten
från den älskade, låter hon detta ske utan större motstånd är ju
saken relativt klar och bönemännen kunna börja sitt arbete.

Ynglingen ikläder sig sin styvaste stass och far med bönemännen
till den älskades kåta.

Vanligast ber bönemannen först om lov att få koka kaffe, be¬
viljas detta äro flickans föräldrar inte alldeles så obenägna till gifte¬
målet. Bättre är, om de själva låna de besökande sin egen panna.