OCR Output

Bild 19. BRUDPARET OCH PRÄSTEN LÄMNA KYRKAN FÖR ATT FARA
TILDE BROLLOPSKATASKET

(Finska lappar.)
ning, de anse, att de svenska lärarinnornas undervisning ge bättre
resultat och beskylla måhända med orätt de lapskfödda lärarinnorna
för högmod. Faktum är, att de »infödda» lärarekrafterna ha svårt att
sätta sig i respekt hos barnen.

År 1919 på våren, utexaminerades från Nomadskoleseminariet i
Wittangi följande flickor från Karesuando-socken.

Ingerta Blind, dotter till Guttorm Gustafson Blind. Porträtt pl.
NIE ECbUdE6):

Marit Wasara, dotter till Anders Wasara.

Marianne Nutti, dotter till Johannes Nilsson Nutti.

Anna Maria Blind, dotter till Per Gustafson Blind.

Av dessa vistades sommaren 1918, Ingerta Blind i Strömsdalens
lappläger, Marit Wasara i Balsfjordbotn, Marianne Nutti i Porjus
Föra na vlaria Blind på Semen:

appbarnen 1 skolorna äro varken sämre eller: bättre an: andra
barn. Liksom över. allt; finnas även där mer eller mindre begå¬
vade, i allmänhet sett, lära sig dock lappbarnen tämligen fort att
läsa. Den nya ABC-boken har stimulerat lär- och läslusten bland
barnen 1 hög grad. "Mindre duktiga äro de i räkning. I skrivning
däremot överträffa de t. o. m. de svenska barnen vid samma ål¬

3 Karesuandolapparna.