OCR Output

dor er mna ochase AM or Blå

ferm dar Fi da

förmån SM Are fm öGpegkedlle

hu rn då Hava VFU Hort brev. 6 RET
« ÅG MONA HOH
Bild 18. BREV FRÅN 11-ÅRIGA LAPPFLICKAN KARIN VALKEAPAA TILL
FÖRFATTARENS DOTTER PRIPA

kes, innanläsning, skrivning och räkning samt historia, geografi och