OCR Output

sta tanden observeras gives åt barnet en s. k. tandgåva. Barnen leka
samma lekar som alla andra barn, d. v. s. de härma de storas syssel¬
sättningar: kasta lasso, göra sig små geres, leka renskötsel med trä¬
bitar och annat. Dessutom åka de kana utför sluttningar på den is¬
kaka, som under frostiga nätter bildas i stora vattenkitteln, åka kälke,
gå på skidor, kasta sig i snön med utspärrade armar och ben för att
se »avtrycket» i drivan, klättra upp i träd och hoppa på huvudet i
snön med händerna för ansiktet, leka blindbock o. s. v. Detta vin¬
tertid,

Sommartid gå de på styltor, bild 15, gunga i kasttömmen, segla
med barkstycken i de bäckar som ofta genomflyta lapplägret, fånga
flugor och ha förövrigt för sig tusen konster som ej så noga kunna
specificeras.

Ett par typiska lappbarnslekar äro Räven och riporna. Räven skall
försöka ta riporna, som representeras av en hel rad ungar som hålla
varandra i skörten. Det är den sista i raden räven lägger an på.
Så leka de Staloleken, där Stalo >Trollet>, vill stjäla barnet som
försvaras av sin »fader>.

Vidare blindbock, där även Stalo spelar huvudrollen. Stalo och
hans »hustru» söka fånga »barnen», de ha då mössorna för ansiktet,
satta bakfram. När »barnen» blivit fasttagna är det deras tur att
bli Stalo.

Skolgång. Vid 7 års ålder börjar barnen skolan.

Den nya lapska skolordningen omfattar: dels en kurs för de
mindre barnen, 7—10 år på 14 veckor, sommartid, dels en för
barn. mellan 1O—14 år, vintertid, vilken kurs pågår 14—716 veckor.

Sommartid arbetar den »vandrande»> skolan, d. v. s. lärarinnorna
följa lapparna på deras flyttningar till Norge, uppehålla sig på de
ställen där lapparna vistas och följa med dessa hem igen till Sverige.
Kursen tar åter början ungefär vid midsommar och omfattar ABC¬
HOK Utgivet 1917 av prot. Ko B. Wiklund (Tll-av mig. m. MD. Bib:
lisk historia och undervisning i svenska språket (s. k. åskådnings¬
övning).

Dessutom undervisas i skrivning och räkning.

Lärarinnorna i de vandrande skolorna äro numera merendeis lap¬
skor, som fått sin undervisning i Nomadseminariet i Wittangi (om
denna se nedan).

Lärarinnorna i de fasta skolorna som pågå vintertid äro svenskor.

I Karesuando leddes 1918 arbetet av fröken Märtha Waara. På
bild 16 synes fröken Waara med sina skolbarn.

Kursen i den fasta skolan omfattar följande läroamnen: Kate¬