OCR Output

drig ett ovänligt ord, än mindre ser man ett slag riktas mot dem.
Undantag givas ju, d. v. s. häftiga och nervösa mödrar finnas alltid,
men hos lapparna äro de mycket tunnsådda och man kan tryggt säga
att lappbarnen bortklemas. De tyrannisera också sina föräldrar på
det grymmaste och ryta och leva förskräckligt.

Småbarnen få bröstet så fort de skrika, de lida därför oftast av
dålig mage. Förgäves föreställde jag många gånger mödrarna det
olämpliga i att giva barnen mat så ofta och så oregelbundet, men —
vanan var starkare än alla mina föreställningar och därför är det,
som underlaget i lappvaggorna än i dag får ombytas och torkas,
många fler gånger än som strängt taget vore av nöden. Då den för¬