OCR Output

I
Bild 17. RENHJORD ÖVERGÅR SUND I NORGE.

värmda vaggan giethka. Vidare om påklädsel o. s. v. se kap. om Hus¬
geråd och bohag, avdeln. »vaggan». Barnet får första dygnet endast
kokt renfett att suga på.

Det diar modern ända till det fyllt 2 år, ja ännu längre. Jag har
sett treåringar skuffa undan sin lilla diande syster eller bror och
själv taga sig en slurk. Sinar modern, eller om mjölkfeber inställer
sig, vilket ibland händer när modern under stark köld giver barnet
di i fria luften, uppammas barnet med flaska. Nu för tiden använda
lapparna vanliga diflaskor merendels inköpta i Tromsö.

Barnet tillbringar hela första och en del av andra levnadsåret i

vaggan, som modern släpar med sig överallt — se vidare om detta,
om "Husgeråd och. bohag, avdeln. >vaggan». När det börjar ga,

iklädes det kläder, som likna de vuxnas i nästan minsta detalj och
Seumycket tölsarut där det rulla omkrins ikatan,
Uppfostran. Barnen uppfostras i fullkomlig frihet, man hör al¬