OCR Output

27

Bild 16. . LAPSKA SKOLBARN.
I mitten nomadlärarinnan fröken Märtha Waara.

uppehåll på samma ställe, eller under flyttning. "Under en bräd¬
Skande "ftlyttning kan det dock många ganger hända: att kvin¬
nan. sedan hon fött, fått stoppa barnet inpå bröstet och draga
vidare. Om barnet framkommer halvkvävt, avskäres ej navelsträn¬
gen, utan blåser någon av födselhjälparna in luft i barnets mun eller
häsa och suger: därpå luften till sig igen. På detta sätt söker man
framkalla en konstgjord andning, som många gånger räddar barnet
till livet, tills lägerplatsen uppnåtts. I allmänhet är kvinnan rask igen
efter en 8 dagars tid. När så barnet fötts (på fjället) insvepes det i
ett mjukt skinn, tills man hunnit iordningställa badvattnet som skall
vara varmt om man är i kåta och ljumt, om födseln skett i hus.

Barnet badas morgon och afton den första veckan, sedan en gång
om dagen, bild 14.

Un sager sid. Itt
EG vasker barnets gange om dagen i tre dage, oo efter .3 dages
forlöb begynder man at vaske det 2 gange om dagen.> Så ofta bada
dock aldrig karesuandolapparna sina spädbarn. Spädbarnen i de
kåtor jag bodde i, badade endast 2 gånger de första levnadsveckorna,
men sedermera minst en gång om dagen, tills de fyllt två till tre år.

Sedan det blivit badat och torkat, lägges det st adenupp¬

IN

FR RY AA

OR kd