OCR Output

standse livet, og hvis man da ikke forstaar, hvad der skal göres, saa
dör hun forfärdelig hurtig.

Men saa tilberedes noget at tage ind; der tages af birketopper,
birkeknopper ; den som ryperne äder, og de knuses fint og saa gives
de i kogende syre mälkevand. Og hvis der endnu ikke flyder ud eller
kommer ut, saa anbringes. varmt -omslag, varmt sand og aske i en
ulden ting, og det anbringes under brystet. Man tager sand og aske
i bunden af arnen, fordi man om vintern ikke kan faa det andet sted,
da jorden er frossen.

Men man skal passe paa, at man ikke lägger varmen ved benenden.
Man skal ikke lägge varmt omslag ved födderne, fordi det er farligt
til at jage kulden op ind i kroppen, og da tager det livet så hurtigt,
at man ikke naar at söge nogen som helst hjälp. Men naar det endnu
ikke varmer, saa skal man skifte det, indtil det bliver opvarmt, saa
först kommer efterbyrden ud.»

När så efterbörden utkommit gömmes den i skogen och bädden
tillredes, som ovan nämnt med huvudändan mot boassjo i kåtan,
resp, gammen, I barnsang ligger lappkvinnan. från ett par upp
till fjorton dagar, beroende på hälsotillstånd, de omständigheter

varvid födseln försiggår, om den skett under en längre tids