OCR Output

Bild 14... LAPPBARN BADAS.

net skulle lättare födas. Eller det en lapp en gång sade, att man
skulle binda en duk om huvudet på den sjuka och häftigt gunga henne
upp och ned, vilket även skulle hjälpa.

Sedan barnet antingen naturligt eller med tillhjälp av ovannämnda
evolutioner framfötts, avskäres navelsträngen. Den del som går
in i modern ombindes med kvinnans skoband (Turi). Detta för¬
nekade de Karesuandolappar jag talat vid, men ändan av navel¬
strängen må inte släppas förrän efterbörden utkommit. FNL te
efterbörden komma, får kvinnan smör att äta.>

Intressant är det Turi sid. 84 skriver om de åtgärder som vidtagas
då.

»Og naar kvinden fryser, saa kommer efterbyrden ikke ud, saa sam¬
ler den sig under brystet som et barnehoved, og da begynder det at