OCR Output

Allmänna hälsotillstånd. Lapparna ha i allmänhet god hälsa, fast
de i likhet med alla andra människor då och då kunna angripas av
akuta: sjukdomar. De dö 1 allmanhet som mycket spada eller vid
hög ålder. |

År 1918 avledo i »spanska sjukan» 10 personer. Antalet dödsfall
bland Karesuandolapparna år 1918 var 25, därav 7 man, 12 kvinnor
OTTT0 barn under I0; ar.

Lungsoten kräver ej så många offer man skulle tycka den borde
göra, i betraktande av den hygien, eller rättare brist på hygien, lap¬
parna besitta.

Medicin. Sjukdomar behandlas enkelt men grundligt. »Läsning>
— besvärjelser, spelar en stor roll och mycken övertro inblandas.”
Numera använda sig lapparna i stor utsträckning av »pulver» av ett
filer annat slag; som t. ex. acetylsalicyl, salol, antifebrin 0.5: v., vilka
5 inköpa i Norge och flitigt använda vid minsta påkommande då¬
ighet.

Olre lapparna plågas mycket av ohyra, men göra ingenting

Et Läsaren hänvisas till Muittalus samid birra av lappen J. Turi, vari lappens hälso¬
vård utförligt behandlas.

aid ERROR ANTERS

SE EEE RR NTE mr RE

RE