OCR Output

Bild 0 OSEPIN NIKO NIESERKURPMUNEN

Karaktäristiskt för lappen är hans stående viloställning. Han vi¬
Jar Hamisen altd På ena benet, som han till synes »sticker in» i
bäckenet. Aven drar han då ofta ena armen in ut pälsen och fast¬
håller den med andra handen. Ett förhållande som en gång gav en
engelsk resande anledning beskriva, huruledes lapparna i allmänhet
»tycktes födda med endast en arm».

Lapparna ha, vana som de äro att vila på marken, svårt att sitta
på stolar eller bänkar och inta då de äro på besök hos bofasta, de
besynnerligaste ställningar. Det tycks som om alla ben i kroppen
värkte på dem, så oroliga äro de. Lyckligast äro lapparna, om de vid
ett besök hos någon bofast får tillfälle lägga upp benen på en bänk,
eller få halvligga på en soffa. De sitta gärna på golvet, fast det
smickrar dem att bli bjudna en stol. I kåtan sitta lapparna på knäna
eller med korslagda ben." Ställningar som förefalla den besökande
främlingen ytterst tröttande.

x Demand Hatt skriver på sid. 10 i »Med Lapperne i Höjfjeldet>: Nordpaa (i Karesuando
socken) sidder kvinder og mänd ikke ens; mandene har benene korslagda under sig, men den
stilling indtager en kvinde aldrig, det vilde stride mot god tone, hun sätter sig med ett ben
til hver side böjet sammen i knäene og födderne vendede udad, hvilende på sädet — —>