OCR Output

IR nn AAA

PORTRATTPEANSCIHET

Kong En

ne
Arn ARA rk

£&

I.; Nils Andersson Bär. 25 ar. QOgift.

er ENA Ag

2. Nils Johanneson Nutti. 24 år. Ogift (son till nr 7, porträttplansch TG