OCR Output

och yviga helskägg. Stora skägg
äro dock så pass ovanliga, att de
giva anledning till särskilda namn
åt bäraren därav, som t. ex. Per
Jonson Piltto, vilken kallas Parta¬
pieti — »Skäggpelle».

Överraskande färgmotsättnin¬
gar förekomma. En lapp med eld¬
rött skägg kan ha korpsvart hår,
under det att en annan som ståtar
med hår och skägg i djupaste
svart har de ljusblåaste ögon i
VILA:

Blå ögon äro, som jag nämnt,
mycket vanliga bland Karesuando¬
lapparna. I en församling av 200
lappar voro 120 blåögda.

Tabell I visar en del lappars hår¬

Bild 8. LAPPKVINNA färg, ögonfärg, längd o. s. v. som
ikädd mössa av >Juckasjärvi modelb. exempel på underliga färgmotsätt¬
ningar.

Hårväxten på kroppen är mycket dålig. Lappkvinnor äro i det
närmaste hårlösa kring vagina.

Lappens kropp är späd, han är sällan fetlagd som vuxen, det liv
han för medger ingen fettbildning. Kvinnorna, som föra ett mera
stillasittande liv ha dock anlag för korpulens, sarskiut dem. Kring
40 år.

De unga kvinnorna ha fasta om ock lågt sittande bröst, men
dessa mista tidigt sin form och efter ett par barnsängar äro de, 1k¬
som hos eskimåkvinnorna, förvandlade till påsliknande tingestar,
som med lätthet kunna slungas över axeln — om det så skulle be¬
hövas. Midja saknas, lappkvinnorna äro jämntjocka livet igenom.
Unga kvinnor kunna dock vara rätt smärta.

De gifta kvinnorna ha ofta, på grund av misskötsel efter barn¬
säng, slappa och hängande magar. Armarnas och benens musku¬
latur är väl utvecklad. Lemmarna äro späda, men välbildade. Hän¬
der och fötter små och vackra, hand- och fotleder smala och vackert
formade.

På grund av lappskons form " ha alla lappar stor- och lilltån in¬
böjda. Genom de ständiga vandringarna få benmusklerna, sar¬
skilt vadens, en betydlig storlek. Diben skriver om detta: »Denna