OCR Output

15

gen. Svarthåriga individer äro tunnsådda, dock finnas lappsläkter
vari denna hårfärg är den förhärskande, som t. ex. Pånga- och Blind¬
släkterna.

Utom brunt och svart finnes för övrigt hela »hårfärgskalan»> re¬
presenterad, från eldrött och nedåt. Männen bära håret i allmänhet
körtklippt, det är endast de äldre som lata det växa. De unga och
Ogifta kvinnorna bära det upplagt 1 tvenne flätor bak i nacken. De
bära det också fritt hängande, Härväxten är ej riklig, kvinnornas
här mår sällan ner till axlarna, beroende på att de aldrig avlägga
mössan vilket nöter på håret. Gifta kvinnor och äldre individer av
könet låta håret växa som det vill och förete alltid en vild och lurvig
hårväxt under mössan, då denna någon gång avtages. (Porträtt¬
plansch IX, bild 7). Håret marmoreras ofta av tättsittande lusägg.

Lapparna ha i allmänhet slätt hår, men lockiga individer förekom¬
ma även. Som t. ex. i familjen Hurri, där de flesta manliga indivi¬
der äro ulliga som får. Karlarna hava tunn och dålig skäggväxt,
åtminstone de yngre. På äldre män finner man dock ibland stora