OCR Output

Bild 6. KARESUANDOLAPSKOR I SOMMARDRÄKT.
Fr. h. Maria Labba, Marjes Blind, Inga Blind, Elli Blind, Sara Blind och >Asa>.

tunna läppar, hakan liten. Ögonen äro djupliggande, synen ofant¬
ligt skarp. Lappen ser och urskiljer föremal på avstand, dar en
svensk ingenting ser utan kikare. På grund av röken i kåtan, det
skarpa ljuset ute på snöfälten o. s. v. ha lapparna ofta röda, inflam¬
merade ögon, särskilt lida de mycket vår och sommartid. Lapparna
använda sig ofta av svarta glasögon, även har jag sett läderskydd,
liknande eskimåernas snöglasögon användas. Blå ögon förekomma
ofta, ja så vanlig är den blå färgen hos även mörkhåriga individer,
att den ofrivilligt leder tanken på om det möjligen här icke är frågan
om någon rasblandning. ;

Hudfärgen är hos de unga ljusbrun, de bli dock fort på grund
av väder och vind, rök och sot i kåtan o. s. v. mörka och barkade, sär¬
skilt ha kvinnorna, vilka mest äro utsatta för häftiga temperatur¬
växlingar (från kåtaeldens hetta ut i kölden otaliga gånger om da¬
gen, som de måste för hushållets skull), en grov och fårad hy.

Lappkvinnorna åldras fort. Vid fyllda 25 verka de minst 35—40.

Ansiktsuttrycket är gemytligt. Att lapparna skulle se dumma ut
har jag aldrig förmärkt. Kvinnorna verka milda och goda, det är
endast en del av de äldre, som med tiden få vad vi kalla häxfysionomi.
Ansiktsmusklerna äro litet rörliga. Brunt är den vanligaste hårfär¬