OCR Output

Allmän översikt. Lapparna, eller som de själva benämna sig,
sabme, sapme, same och almotje, äro en nomadiserande mongoloid
folkstam, som invandrat till Sverige från öster, mellan Vita havet
och Bottniska viken, och som aldrig bott längre söderut än de nu bo i
vår tid.

Språket, som är spaltat i en mängd sins emellan rätt olika dialek¬
Lör, tillhör finsk-ugriska språkstamnten.

Tapparna räkna i tunt tal mellan 20- a 30,000 individer, för¬
delade på:

Ryssland 1,700.

Inland 5007 Ar -100011,460:

ÖNerse Icke fullt 6:000, år 1000 -5,580.

Norge 20,000. Detta det ungefärliga antalet.”

AV, dess äro numera blott en mindre del rena nomader, i Sverige
3,350, i Norge 1,200. Från Finland och Ryssland saknas uppgifter.
(CB: Wiklund. )

I Sverige äro lapparna fördelade på olika s. k. lappmarker”, från
Hört till söder täknat.

Torne lappmark som omfattar Karesuando och Jukkasjärvilap¬
parna.

Lule lappmark med Jokkmokk och Gellivaaralappar.

Pite lappmark med Arjeplouglappar.

Lycksele eller Ume lappmark med Tärna och Sorselelappar.

Äsele lappmark med Vilhelminalappar samt Jämtlands- och Härje¬
dalslapparna. ee

Dessa lappmarker genomskäras av långa, huvudsakligast i VNV
ock, 550) framgående floder.

+ Efter Diben, Helland, Wiklund m. fl.
SE Lappmarksindelningen är geografisk och ej etnografisk och de olika lappmarkerna
innefatta var för sig vissa socknar.
I Idre socken i Dalarna finnas en del lappar som adm. höra till Jämtlands län.