OCR Output

1923 den 31 december. N:r 202.
FRE ee FE

hemmansägaren P. J. Lundström, Fahlmark, Hjoggböle,
banmästaren Carl Wallén, Bastuträsk,

riksdagsmannen Ad. Wiklund, Bråttfors, Öreälv,

riksdagsmannen Carl Lindmark, Drängsmark, Drängsmarksby och
landstingmannen Joh. Johansson, Vindeln.

Av Länsstyrelsen utsedda ledamöter:
valda för åren 1922-—1924

överlantmätaren P. Wagenius, Umeå,
landstingsmannen Nils Brännström, ijusvattnet,
grosshandlanden J. E. T. Lagerqvist, Skellefteå,
nämndemannen O. H. Lindgren, Norsjö,
häradsdomaren Aug. Lundberg, Teg, Umeå,
jordägaren Gust. Lundberg, Bjurträsk, Kusfors,
hemmansägaren O. Zingmark, Ytterhiske, Umeå och
byggmästaren C. Sandström, Umeå;

valda för åren 1923—-1923:

nämndemannen N. Belander, Bjurholm,

disponenten Lorentz Thalén, Umeå,

lantbrukaren Emil Boström, Bodbyn, Bodbysund,
hemmansägaren And. Grenholm, Norra Stortjärn, Överklinten,
disponenten Victor Ernberg, Nordmaling,

jägmästaren Nils Edblad, Sorsele,

byggmästaren A. Pettersson, Vilhelmina, och
lantbruksingenjören H. Wikström, Skellefteå;

valda för åren 1924-1926:

direktören Edv. Westerlund, Brattby, Spöland,

hemmansägaren Erik Finnberg, Björksele,

landstingsmannen och hemmansägaren F. O. Hörnström, Hörnsjö,
hemmansägaren S. P. Jonsson, Söråsele, Åsele,

fabrikören K. O. Norlund, Bureå,

flottledsingenjören, kapten P. Silfverbrand, Umeå,

konsulenten J. Söderblom, Vindeln och

landsfiskalen F. W. Wallmark, Umeå. |

Umeå i Landskansliet den 31 december 1923.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1924 - Larsson & C:s Tryckeri