OCR Output

Kap. IX.

[EO REON STA AS TING br vr bra enh e, Hd Jabl de he bs ERA BA BEA KS EA td ÄRA RANE
FIRE NVS BRN Fet salsa SRA LAR a NA Rå g ve öde 10 NN RNE ge TAN RE BB PR SENASAT NAR 0
SAVA TS RER do RNE pre ANN EN SRA 4 ans a 6 rk era öh JRR 8 BR ARTER NRA RE BIS EARNE SA SR SA

TA TSG STA LET a RNA ra Hee farsa GSR Fin mln er onanera SA her RR RE EN SD

2) ETUOTEGUS tU LE GOING seja a se ora se vek er sar be kl kilar ar ÄR vr dr oritsa 0RNR APR AE E RAA 0 SEO

SN STAR ER AI FAS Li Rn digg be First eu ran A Ne FÅR dala ARLA Ape ab kon] 06 HJORT GENE SO ER NO

INA TO SED Ar sed fer bög re Nk el ie Blir a bean BAS Bas RJ BN SS Le SR SRA N SSA RASAR 230

[ENT (OSTI RS a Ra re N Na AED er KANN SN kr än a är ADS är AV fr da MYS rå ken LONE NÄE RI FA NASSA RANN 231
SONEN ISA OT DS Aerbtn od (6 BY Ra Far al er DAR VAA ASA R bl od RT a Ra RR gg ARR fe o9 013 ARFA RA NERE FRE ShA RAS ARG AE
VG 00 rates er ESS felbtisd re a dö 0 SSA BD Dig sh bf ROR RA LANE Er SL AR ADR ER KÅRAR SR SE
INGET STEG GLES SIA aa Sea ere sffr ed AN ale ag KRA oj SCANIA, HON AHA ALE IA ET sj OR INNAN

Kap. X
OT VÄG SYS SIA UEL för oe Res ba oe RS TE RR ae ir fe AN e Va EIN fa i REA
NEC SBAPSSLOMPEINGAR i sars Cd rer Heed ba eS Mg, bla MAIS dy elap ABER Te gel sir SHAN FARA INS 6 UREA Sr
DE FE VIDTET IAS OT! ses fr na €r SLR re are fä SIR a mf ERA Se le Åse SA AR SAN SANN a SAS ÄRTER 230
2) På vår- och höstflyttningarna från och till Norge .......essssseressrer 239
SJ UPpPlagsstalltägat Das fjalletök ss ndra ss syster je KARE AR et RA ARNE Re
4) Upplagsställningar och förrådshus vid gammeläger i Norge ........ 243
5) Ställningar och förrådshus och upplagsstillats kring torvkåtorna .... 244
PEST Sea 0 VOR, MLS); UME rr orre egt Ae RER SAN ES RAR AEA PIE OR NS BRN
SS BG (EU BIC e Se rd ve sr EAA ÄR ASSR ER AA fo EVR KRA NIN HD få Rat, SAMER HASAN LA RNE NN
; Kap. XI

FIAT VOR OCh: SLÖ JGER I pina ee se nd SVA ine RER a RER JA TER ERE AR

a) Skinnberedning och verktygen vid beredmngen sessssessesessessers er se ns es
TS SPUR DGEGCTLIINS or oss de RR ARA onepgr nr brn pa SA ÄR NL ALA EVER ee je (LA AE FN AR SR EK RENEE 255
SEELE SU UTA: SKÄNN = DET COAT: > eten rer Ne 6 ra aln eSA brR ER KANNA Sea [ILS RS AEA SKL KE IR 256

PÖNESE NO FNS UNS TIVA TA försa eid bj ar ed a JR a Be STADNSA EKRAR SR RN ENA rg NR

c) Bandvävning, vävstolens utseende Mm. M. sssesreresessss des nso skrek rskr rr A KA

LIES LC MLAE DREGEN SES dr re a åf ANA SÅ MANDA VE IR GARVAR KLAR RN SN BRA FA RS TE fold

RENEE SEI DO FULA era ISRAELS Tar vbn GB DAA ajg el GA DINNER TN SU ja SR 6 lj RA Re br AA ENS JAN LR ANNA BEN IE RUSE

2) OMODERN LOCK REVD "UA: SVENMET si6.4 0 NN wa pla AANE RR 6 SL RPVLRN Abe GLK JEMEN ASEA ÅN RNER TR
HETS SIT (SLINE UGL ER AN SpA des dee a tg bg ale Dvs a NA NÄR IN HIS Dö a ej rese RNA NERE le 260
NS SG TI VERSER AA AS at MER FÅ SG Gc okea se fä be AN ER Ae NR RS Wär BLosR OR UA LAGA 260
30 NEG OT DI OT SA SAR NRA a Abbes fd Me Ne eb SA BR pr IR sale kt ARN sar Ia bt NN Se ir MAAS NT ASK ARLA AA VIA 260
Z EAESRI Å5 UA EE AR AE En Si SANS na MPN AR ARR SEE TS PE SR RAR fe SEN RR SER NE ERNA 260
TES VTT SKIT IGET FNs Rare RN ee rR Se SHR a gone SIN NER VR SN ND le na eka LA ARE SARS SR 260

STO TO ee olRS EGGER ERRIN DN AR ONE UR Le. a ERE SAR TA MENS SG NL GR Vd SD. ADA ARN MSE ONA
[EINE TEN OL a on LG AL KN DE be Sed id fo sr år RENSA SM td AN Nk bd 6: AN We RE Jab Re ARA NNE ET SER RE ND ARIAL SR 203
FÅ US ORTICV AL BEN = Frog Taala Iver kila arb Af RE ärar a ARR Art DAEK ni Ni id iesa lera BUGA 263
STOOR VET TGS or veka db arr ANN SRA MIR ads 0 SR si eb är ara fe AMEN G bära, HVAR HAGA INS ER NARE 266
EES VITA SV CMS UN ae ct se a NE AA Dj a ANS AA ARN Va LE RAVE RES NOR 268

239
239

246
251

N
in Nn
en

N
in

256
259
259
259

202