OCR Output

Förord.

Allmän översikt
Karesuandolapparnas: indelning
Antal

Anthropologi
Allmänna hälsotillstånd
Medicin
Ohyra
Hygien
Allmänna seder och bruk
Hawvandeskapet
Födseln
Uppfostran
Skolgång
Konfirmation
Frieri
Bröllop
Barndödlighet
Döden
Arv
Förhållande till de bofasta.
Fattiga, sjuka och ålderstigna

Namn
Öknamn
Karaktär

Nomadlivet och flyttningarna
Inledning
Renbetesdistrikt
Antal flyttande
Flyttningsvägar (a. Inom Norge)
Flyttningsvägar (b. Inom socknen)

Sid:

44