OCR Output

KAÄRESUANDO:
FATTA RNA

ETNOGRAFISKA SKISSER
FRÅN
KONGAMATO CH
FAÄTINTON EU OMA

T9T6: 199

AV
OSSTAN (EL GSTRÖM

STOCKHOTM
AHLEN 8 AKERLUNDS FÖRLAGS A.B