OCR Output

ischan, solens sidas höfding
Prao nattens höfdings dotter,
vigda på en björnhud, svurit
helig ed, att andra lifvets
gryning icke skulle lysa,
synas för den, eden bröte.
Stalo snart tog mannens lif och
tog nedgräfda skatten, hjorden.
Kvinnan flydde med en renhop
med ett foster under bältet;
fjärran bort en son hon födde.

Fjellners öfversättning.