OCR Output

430 MODERNA ESKIMÅER

Här sluta mina dagboksanteckningar. Efter ordet Bergen
är ritat en kulspruta och ett brännvinsglas, för övrigt blanka
blad.

Jag får alltså lita på mitt minne, för så vitt det gäller de
sista resedagarnas händelser. Cr

Den 24 september nådde vi: utan Rörnit Köpenhamn,
gledo "in på. redden och ankrade efter en stund vid samma
kaj vi avgått ifrån för sex månader sedan.

»Sofiinguak» och de båda grönländarna, den ene för
Övrigt, som jag förut omtalat, Peder Rossing, voro i extas
över allt det nya och Sofi ville nödvändigt veta var »bestyrer¬
boligen» i den här stora kolonien var belägen.

Jag »såg» hur det vände sig i hjärnan på henne då hon
fick se en automobil kila fram längs Langelinje.

Mängden av handelsångare förskräckte dem och de kunde
ej begripa vad de skulle användas till.