OCR Output

GODTHAAB 45

att prata, ty butiken: här var, liksom den är vid alla väst¬
kustens kolonier, platsens klubb och skvallerbörs. Kvinnorna
hängde i timtal vid disken, pratade och skrattade och frågade
efter priset på allting. När jag sett mig mätt på butikens
härligheter och fyllt mina fickor med fikon och kandis, gick
jag för att »se på stan». Koloniens barn upptäckte snart
nog, att jag var av ett givmilt hjärta och jag behövde knappt
vara ett ögonblick utanför kolonibestyrarens hus, förrän platsen
vimlade av ungar, som alla svårt trängde till något sött. Jag
utdelade kämpastora rökcigarrer, av märket »Bringantina
furioso», å 3 öre netto, till alla småpojkarna och de rökte
som skorstenar, Alla över 5 ar voro: starka rökare.

De voro ena sluga småjäklar dessa eskimåbarn och samma
lilla personage kunde åter och åter tränga sig fram i första
ledet med utsträckt hand och bönfallande blick under det
att ropet »amalu, amalu, uangalu» = mer, mer, jag också
sönderskar luften åt alla håll: Detta fast deras fickor voro
nära att sprängas av sockerklumpar.

De förlitade sig tydligen på sina hopplöst lika ansikten
Jag fann dock snart ut individualiteterna och höll sträng räfst,
varvid den skyldige, långt ifrån att blygas, i stället med full
hals instämde i de andras gapskratt. Med Hindriks hjälp höll
jag därpå ett kort tal för den församlade menigheten och för¬
klarade att nu var jag pank och nu skulle det ritas.

Någon svårighet erhålla modeller fanns: icke, -tvärtom,
den utvalda, riskerade att bliva undanknuffad av en starkare,
som därpå brett grinande ställde sig i »position». Men tack
vare Hindrik, som jag antagit till kifak och tolk och som
skulle medfölja till Sukkertoppen, ordnades snart förhållandet
och jag arbetade så pennan »dampede>.

De fjorton- femtonåriga flickorna voro de vackraste och
jag tappade gång på gång mitt hjärta bland dem. Alla buro
de småbarn i famnen och alla kunde de intaga ställningar så
omedvetet graciösa, att min målaresjäl vrålade av glädje över

synen.