OCR Output

28 MODERNA ESKIMÅER

hela - sidan. Vilken kraft sjöarna haft visade de knäckta
rundjärn, 5 tum i diameter, som lågo strödda på däck. Kött:
skåpet på babord sida som inte längre var något skåp utan
blott ett skelett, babords sida av undre och delvis övre

kommandobryggans räcke hade böjts in som ett stycke papp.

Foto. 0. E.
Kocken Danielsen, konstnär
1 Lobskowes.