OCR Output

LITET OM VÅRT HUSLIGA LIV ; 20

delas av de andra av fartygets befäl. Det är svårt 1 laimet
höra vad de tala om, men jag tycker det mest rör sig om
bondgårdar, husaffärer och — sjukkassor. Kapten Thorssen
liknar Frans I:s porträtt, målat av van Dyk. Han är en rapp
karl, som hela dagen vet vad han vill. Och jag har garska
roligt åt hans bergfasta övertygelse, att det är min skuld
vi ha så dåligt väder. En tro, som för övrigt delas av
hästan' alla ombord. Förste "styrman hat” en fast otrolig
förmåga replikera och jag har upprepade gånger, med tårar
i ögonen, besvurit honom ta anställning i »Söndags Nisse».
Han har hand om medicinskåpet och utdelar de fruktans¬
värdaste blandningar till de av »gossarna» 1 skansen, som
»ha ont i magen» eller lida av »svaghet i knäna», som de
säga. Våra måltider i mässen äro präglade av en egendomlig
Yitalitet. . Allt röt sig, olbuteljerna aro vi tvungna ha i
fickorna och supen kan inte bitas av. Ja, jag har förut. be¬
skrivit de hart när ekvilibristiska prestationer fartygets sling¬
ringar tvinga oss utföra vid måltiderna. Men gemytligt ha
vi. Samspråket är alltid livligt, rör det sig ej om sjukkassor
är priset på fläsk på tapeten. Många värdefulla upplysningar
ha även givits mig om ölet i London och Liverpools hamn¬
kneiper och livet därstädes. Om konst tala vi också ibland.
Tecknaren Storm Pedersen diskuteras ofta. »Han -Javer ej
pene, men mere ejendomlige ting», är allmänna utlåtandet,
men de tycka om dessa »ejendomlige ting» och tala ofta
om den, eller den, av hans otaliga idéer. Middagen ombord
är alltid en stadig sak med yitioch diverse: —- = Storm
och oväder voro vårt dagliga bröd och de gåvo anledning
till otaliga komiska intermezzon. Den värsta dag och på
samma gång den dag jag skrattade mest under hela resan
var den t2ite april. jag Made. Kommit ned i mässen, litet
tidigare än de andra och satt just och försökte förena tand¬
värk med aptit då en ofantlig våg sköljde över fartyget från
för till akter. Ett ögonblick tvärstannade båten och liksom
darrade, och så, med ett, hörde jag ett brus som från ett