OCR Output

Helafton i mässen.

Litet om vårt husliga liv.

I min dagbok för den 7 april står sydvästlig storm, halv
maskin och .så likadant den 8 Den 9 tycks. vi ha haft
vackert väder ty i mina anteckningar står ordet »vårrengöring».
Den 10 ha vi åter en rasande sydväst med lågt barometer¬
stand; 720 mm har jag noterat och likadant 11 to. Mm. 13.
Idelig motvind, hög sjö och halv maskin. Men dagarna gå
fort. Jag vet knappast. hur, men fort gå de. Jag antar det är
för det man sover så mycket. Det är endast om måltiderna
jag törnar ut till min plats vid matbordet i mässen. Jag sitter
mitt emot kaptenen och andre styrman och har således god
tid studera dessa personager. Andre styrman, en ofantligt
axelbred man, har en viss avlägsen likhet med vår store av¬
döde Gustav II Adolf, men går mera i den gemytliga stilen.
Han är i besittning av. en egendomlig lugn humor och har

en hemlig böjelse för lantbruk. En böjelse, som jag tror,