OCR Output

tg mniejennträtstkinksdäkrnnnnsrirjtnnnitiniiköe

VI HEJDAS AV EN ENGELSK HJÄLPKRYSSARE 21

signalstället och snart flög vårt färgprunkande svar till väders.
»Han frågar var vi komma ifrån,» sade kaptenen på min
spörjande blick. Det hela var vackert och vilt. Den grå
himlen, det oroliga havet, Färöarna i bakgrunden och så den
svarta, dansande orsaken till vårt stillaliggande med sina färg¬
glada flaggor som åkte upp och ned, bytte plats och för¬
ändrade form, utan rast och ro. Så blev det lugnt därborta,
flaggorna försvunno för en stund. >»De rådslå,» inföll styr¬
mannen. Så fick vi plötsligt signalen »följ efter oss». Maskin¬
telegrafen ringde och propellern begynte äter att. Gar Vi
ångade en timmes tid bakom krigsskeppet i rak västlig rikt¬
ning men så vek fartyget av mot sydväst och försvann inom
kort i dimman, som nu började stiga upp vid horisonten,

»Han borde åtminstone sagt adjö,» sade kaptenen,

vrf oc

Isfjäll vid Kap Farewell.