OCR Output

pärra Elgkonan ä Hera ag A Lr ent dt Ler få kk >
2 Zz Xx Bar dem Crugsketea |
bot i Re To ro |

Vi hejdas av en engelsk hjälpkryssare.

Klockan kunde väl inte vara mycket över 6, den 9/4, då
jag vaknade. Jag låg en stund och funderade på varför det
var så egendomligt tyst. Så med ett, togo mina sinnen fatt
på situationen och jag märkte propellern stod still. Det var
dödstyst överallt. Det var den som väckt mig. Jag klädde
mig och kilade SE Def blaäste en LR västan. > I Re
Varugra ockrdet de en lång Ävulor, Jag spelar runt om¬
kring för att upptäcka orsaken till vårt stillaliggande och
fann den snart nog. Knappt 300 meter från oss, rullande
upp och ned i den upprörda sjön låg ett svart fartyg, av
främmande utseende. Det var icke en riktig »man of war»
och ej heller en fredlig »koldamper». Det var någonting
mitt emellan, men med ett nog så hotande utseende. Nu
flög en räcka signalflaggor ut från dess mast och jag skyndade
mig upp på »Hans Egedes» kommandobro för att närmare få
situationen klargjord för mig. Uppe på bron låg andre styr¬
man på knä med signalboken uppslagen och sökte leta ut

vad engelsmannen ville. Två av våra matroser sysslade vid