OCR Output

TIDEN 2—5 APRIL 19

för dessa runda tingestar, som vi jämt fingo leta efter under
bordet. »Hans Egede» går nu mera genom än över sjön. Hela
förskeppet är ett enda stort skum och även över mellandäcks
feling haver. sig. då och da en grön sjö: ” Den enda torra
fläck ovan däck är visst utkikstunnan, men där uppe har jag
ingenting att göra.

54. Efter att ha blivit kastad ur min koj åtskilliga
gånger denna natt, är jag öm och mör i hela kroppen och
känner mig ofantligt hågad skriva en smädevisa över »Hans
Egede» och dess byggmästare, men varför giva lastarenum
rum. Alla ha vi våra fel. Det är fridfull annandagspåsk¬
morgon före frukosten och min högaktning för min egen
mage stiger med kvaderaten på skeppets knopantal. Stekt
fläsk med lök, ankergl kl. 8 på fm. Icke i stillhet, nej då,
slingerbord och fritt i luften kringsvävande porslinsservis, en
atmosfär som är tjock som jättedamen Ellen Fredriksbergsgade
19 B t. v. över gården. Vi äro nu rakt söder om Färöarna.
»Hans Egede» har för krigets skull blivit tvungen ändra rute
och i stället för att gå mellan Shetlands och Orkneyöarna

stickes nu kursen norr om dem.

Foto. 0. E.

Hans Egedes maskinrum.