OCR Output

2 MODERNA ESKIMÅER

gånger, vid åsynen av dessa teckningar, jag kunnat rita som
de. — Varför skall man ha teknik?

Och varför skall ens teckningar bli så »lika»? Nå, däråt
var intet att göra och så arbetade jag 'så gott jag kunde.
Om resultaten? — Ja, dem finner läsaren i det följande.
Den eventuella konstkritiken torde komma ihåg att mina
teckningar till denna bok, ej äro ämnade att betraktas som
konst. De äro nyktra avritningar, studier till blivande konst¬
verk, etnografiska: skisser — allt utom konst! - Efter ätt så¬
ledes ha lättat mitt samvete går jag till att beskriva resan
från Köpenhamn.

Fangeblaera (modell).