OCR Output

SEE EEE AT IEEE

4 MODERNA ESKIMÅER

landsväg, menar jag, alltid kunde man gå. Men vägen till
Grönland går ju över havet. Och så är Grönland ett »Lukked
land». Det är Kina före opiumkriget. Ingen europé får
landstiga där utan danska utrikesministeriets tillåtelse. Och
kommen i land — Grönland har inga hotell. — Man är hän¬
visad till där boende danskars hjälpsamhet om man ej själv
har allt med sig, d. v. s. tält, konserver o. s. v.

Det är ännu ett »vilt» land, utan »xommunikationer». För¬
bindelsen mellan kolonierna är osäker och oregelbunden. För
att komma fram och ej bli tvungen ligga på en plats hela tiden,
är man tvungen i förväg beräkna handelsskeppens »tider»,
när de komma, när de gå, om de eventuellt kunna fördröjas
m. m. Allt om allt. Den som ville dit, mäste tänka på en
hel hop innan han gav sig i väg. Och först och främst, han
måste ha. rett ärende i landet. Att vara: turist» är ej. nog;
Många amerikanska millionärer ha velat dit, men fått uEj.
Ibland dyker en elegant lustjakt upp i Hudson Bay, den
får ej ankra, den får nätt och jämnt fylla sitt vattenförråd och
så farväl — ingen förbindelse med land är tillåten.

För mig gällde det alltså få tillåtelse komma »dit över»
och i sagornas miljö få de typer och redskap som sedermera
skulle giva konstnären i mig tillfälle få ge, det han kände.

Jag. visste inte alls hur detta skulle: gå för sig = jag
kände ju blott landet från böcker — och de ge alltid ett
skevt intryck, tycker jag. Och så mitt »ärende». Jag tyckte
själv det lät litet löjligt detta, resa och rita av allt levande,
rita av hus, vapen, båtar, för att sedan vid hemkomsten göra
sagotavlor av det hela. Hade jag inlämnat en ansökan med
detta till motiv och resemål, är jag säker på att Kungl.
Danska Utrikesministeriet har fått sig ett gott skratt. Ja, här
i livet gäller det att kunna konsten formulera och så blev
det, som det stod i den officiella »Kundgserelsen vedrgrande
Styrelsen af Gronland»>.

= — »udgaar » Hr: Kunstmaler "Ossian ; Elgström till
Greenland med S/S Hans Egedes Iste Reise for at fore¬