OCR Output

;
kakob Dance sus

»Istjäll.> "Teckning av grönländaren Jakob Danielsen.

En slags inledning.

Jag har alltid haft ett levande intresse för polarfolkens
mörka, blodiga sagor och barocka fantasi, och att tolka dem
i bilder är — kan jag säga, ett av mina många livsmål.
Studiet av lapparnas sagovärld och deras forna mytologi
gav mig osökt tillfälle komma in på de närliggande folkens.
Och särskilt var språnget över till eskimåerna icke långt.
Båda dessa folk: lappar som eskimåer ha ju så närbesläktad
fantasi. I bådas sagovärld är det alltid den sluge och listige
som avgår med segern. I bådas historier gå »hemlighetsfulla
fiender» igen. Hos lapparna är det » Tjuderna», hos eskimåerna,
»Inlandsfolken» = reminiscenser från tider och vandringar
bland andra folkslag. Vad lappar angå Finsk-Ugriska, för eski¬
måernas vidkommande, vissa nordamerikanska indianstammar.
Och så deras mytologi. Lapparnas Vojder, eskimåernas
Angakoker. Å båda sidor är det trummans extas, som ger
anledning till föreställningar om färder till Underjord och det
är samma sak som tvingar såväl Nojd som Angakok hämta den
sjuka själen tillbaka till världen. Professor J. A. Friis skriver
också i sin »Lappisk Mythologi» följande: »Mellem Lappernes
Noaider og Grenlendernes Angakut (Plur. av Angakok), er
det saa stor Lighed, at man ne&stan kunde fristes til at de
have skrevet om de sidste, havde laant sin Fremstilling pa
de Finmarkiske Missionairers beskrifvelse af de Lappske
NOG dersns= gem.

I. — Moderna eskimåer.