OCR Output

SS ¬
u— ———

Mina vänner

LDOR TOR ESF ALM AR LONDBORM- Kögynda

och

IVMAGISTER ' M: PORSILD, JIluilek, Grönland

tillägnar jag denna bok.

Norrviken i november 1915

OSSIAN ELGSTIR OM.