OCR Output

162

se dem.

— Är herrn också död? frågade Jim med dar¬
rande röst. — Det rör dig inte, svarade främlingen,
men jag är anställd för att se till, att inga andar
driva omkring härnere efter döden. — Jamen, sade
Pete, vi vet ju inte alls, var vi höra hemma. Jag
har bott på min gamla ateljé och Jim här bodde i
kolkällaren tills jag tog hand om honom — — —
Främlingen tog upp ett block. — Namn och
adress och dödsorsak, om jag får be, sade han
med något mildare stämma.

— Pete Cummin, 41 år, ramlade ned från ader¬
tonde våningen.

— Jim Jones, tio år, också ramlat ner från
adertonde våningen.

— Dogo ni i sällskap då? sporde främlingen.

Nej, jag föll med hissen, sade Jim.

— Följ mig, fortsatte främlingen.

Pete och Jim gingo efter den mystiske gestalten
och han förde dem direkt till Investigator street
108, där de bott.

Då Janitorn, som troligen av gammal vana,
uppehöll sig i husets vestibul fick syn på Pete och
Jim, skrek han genast till dem: — Packa er bara
i väg, vad ha ni här att göra, era fördärvare.