OCR Output

bekymrad sade till sin hustru, ”hade fler konster
för sig än det fanns löss nere hos polacken i
Clary street'. Det gick knappast en dag, utan att
hyresgästerna anklagade varandra för att låta
hissen stå med uppslagen dörr i adertonde vå¬
ningen och det var den arme Janitorn, som fick
trava upp och sända ner den. Ett svårt straff för
en fetlagd man — och regelbundet firade Pete
och Jim högtidsstunder då han halvdöd och flå¬
sande uppenbarade sig i adertonde våningens
trappöppning. Att värmeelementen blivit som
besatta var också Petes skull. Han stängde av
dem i alla aderton våningarna, så hyresgästerna
svuro sig varma i novemberkölden och Janitorn
mer än engång önskade han vore tusen mil från
sin befattning.

Smäcklås föllo igen — w. c. strejkade. På
vinden voro vindsfönstren alltid öppna trots Jani¬
torns regelbundna inspektioner och alltid då det
minst passade. Rasade en snöstorm över Chikago,
nog kunde han giva sig fan på, att han skulle
finna varje luftglugg på vid gavel, ja till och med
fönstren i kontoren och massor av snö och is på
pulpeter och golv. Men alltid efter kontorstid då
alla gått och han kunnat svära på att allt varit
stängt och i ordning.