OCR Output

Pete stödde fötterna mot takbalustraden och
tände en cigarrett — samt ropade åt Jack att
kasta ut en låda tändstickor — men sen måtte
han ha slumrat till ett slag, för då han åter
öppnade ögonen såg han Luisa i vild fart kliva
in genom fönstret och brådskande börja klä sig.
Jack syntes inte till, hans palett låg på golvet
med färgplanet nedåt och dörren stod öppen ut
till förstugan.

Pete tittade lättjefullt på Luisa, som 'syntes
vara rov för en häftig sinnesrörelse. :

— Hallå, Luisa, vad fan går åt dig, ropade han
in genom fönstret, men Luisa hörde honom ej.

— Har jäntan blivit döv, brummade Pete och
reste sig upp. Nej, nu så ta mej fan, röt han
plötsligt till, ty Luisa hade nappat hans plånbok
och klocka från byrån och störtade med blusen
ännu oknäppt ut ur ateljén.

Pete fick brått in och hann ut i förstugan, just
som hissdörren smällde igen. Att ta trapporna ned
tjänade till ingenting, det visste han, och märk¬
värdigt så litet intresserad han kände ' sig för
stölden. Jag ger tusan i flickan, gäspade Pete,
och gick bort till fönstret, klev ut och lade sig
åter till ro ute på taket.

Efter ett par timmar hörde han röster inifrån